คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2014

ร้าน Rainbow ที่ Palio เขาใหญ่

ร้าน Rainbow ที่ Palio เขาใหญ่

palio_khao_yai03 palio_khao_yai04 palio_khao_yai05

ร้านจะอยู๋โซนด้านหลังหอนาฬิกาครับ แวะ เข้าไปลองกินกันดูได้